Mechanical characterization of porous asphalt mixes modified with fatty acid amides -FAA- | Caracterización mecánica de mezclas asfálticas porosas modificadas con amidas de ácidos grasos

V. Senior-Arrieta, J.E. Córdoba-Maquilón

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this